การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูต้นแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ

>>>>>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางยามีละ สาและ ผอ.รร.บ้านตือกอ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาครูต้นแบบการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ โดยมีนายอานัส ตาเยะ นักสังคมสังเคราะห์ จากสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดนราธิวาส เป็นวิทยากร ให้ความรู้แก่ครูต้นแบบในสังกัดทั้ง 75 โรงเรียน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3