การอบรมเครือข่ายวิทยากรโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการสถานศึกษา

>>>>>วันที่ 7 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นางยามีละ สาและ ผอ.รร.บ้านตือกอ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิาส เขต 3 พบปะผู้เข้ารับการอบรมเครือข่ายวิทยากรโครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการสถานศึกษา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจให้แก่ครูที่รับผิดชอบงานการเงิน บัญชี และพัสดุ ให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นปัจจุบัน เป็นไปตามระเบียบที่กำหนด ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3