การประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ปีการศึกษา 2565

>>>>>วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายบือราเฮง สะอิ ผอ.รร.บ้านสิโป รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมชี้แจงคณะกรรมการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติ O-NET ตามโครงการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้การทดสอบ O-NET ดำเนินไปด้วยความยุติธรรม โปร่งใส และเป็นไปตามมาตรฐานการทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3