Video Conference เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา

>>>>>วันที่ 8 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายบือราเฮง สะอิ ผอ.รร.บ้านสิโป รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการ อ.ค.ก.ศ. เขตพื้นที่ฯ และเจ้าหน้าที่ ร่วมประชุม Video Conference เรื่อง ตั้ง อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และมัธยมศึกษา โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธานการประชุม เพื่อให้ สพท. ดำเนินงานการบริหารงานบุคคล และ อ.ก.ค.ศ. เขตพื้นที่การศึกษา ไดัอย่างมีประสิทธิภาพ  เป็นที่ยอมรับในการปฏิบัติงานให้เกิดศักยภาพ ตามระเบียบ มีกฎเกณฑ์และกฎหมายรองรับ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3