การประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของ สพฐ. ผ่าน Zoom meeting

>>>>>วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2565 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวสิริรัตน์ ถาวรมาศ ผอ.รร.วัดร่อน รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมการประชุมเพื่อสร้างความเข้าใจการติดตาม ประเมินผลของสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ผ่านระบบ Zoom meeting จาก สพฐ. โดยมี ดร.อัมพร พินะสา เลขาธิการ กพฐ. เป็นประธาน เพื่อชี้แจงแนวทางการบูรณาการ การติดตาม ประเมินผล ของ สพฐ. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3