มอบเช็คเงินสดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตทางหลวงเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง ให้กับ รร.บ้านกาลิซา

>>>>>วันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 15:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบเช็คเงินสดค่าทดแทนทรัพย์สินที่ถูกเขตทางหลวงเวนคืน เพื่อขยายทางหลวง ให้กับนายสะมะแอน วรรณาการ ผอ.รร.บ้านกาลิซา ณ จุดเช็คอิน สพป.นราธิวาส เขต 3