การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนานักเรียนแกนนำการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคาม

>>>>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนแกนนำการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามในสถานศึกษาทุกรูปแบบ รุ่นที่ 1 โดยมีนักเรียนในสังกัดอำเภอระแงะจำนวน 7 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน เข้าร่วมประชุม เพื่อเสริมสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจ และส่งเสริมการสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามให้กับนักเรียนแกนนำ สร้างเครือข่ายการดูแลช่วยเหลือนักเรียนที่ได้ผลกระทบจากภัยคุกคามทุกรูปแบบ ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3