ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่ รร.บ้านสาเมาะ

>>>>>วันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมการเตรียมความพร้อมการต้อนรับองคมนตรี ลงพื้นที่เพื่อ ติดตามการดำเนินงานของ ร.บ้านสาเมาะ ซึ่งได้รับทุนการศึกษาของสำนักงานเลขาธิการคณะองคมนตรี ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13:00น. นี้ ทั้งนี้นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้ให้ผู้บริหารสถานศึกษา และคณะครู เตรียมข้อมูลเพื่อรายงาน และเน้นย้ำเรื่องความสะอาดของโรงเรียน