การพัฒนานักเรียนแกนนำการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามในสถานศึกษาทุกรูปแบบ รุ่นที่ 2

>>>>>วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามทุกรูปแบบ กิจกรรมที่ 2 การประชุมเชิงปฏิบัติการ การพัฒนานักเรียนแกนนำการเสริมสร้างภูมิคุ้มกันภัยคุกคามในสถานศึกษาทุกรูปแบบ รุ่นที่ 2 โดยมีนักเรียนในสังกัด อ.จะแนะ และ อ.เจาะไอร้องจำนวน 8 โรงเรียน โรงเรียนละ 4 คน เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3