ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ส่งมอบความสุข เนื่องในวันแห่งความรัก (Valentine Day)

>>>>>วันที่ 14 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบของขวัญ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจให้บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เนื่องในวันปีใหม่ และ วันแห่งความรัก (Valentine Day) และให้โอวาทแก่บุคลากร ให้ทำงานอย่างมีความสุข เจริญในหน้าที่การงาน ยิ่งๆขึ้นไป พร้อมช่วยกันขับเคลื่อนการดำเนินงานของสำนักงานเขตพื้นที่ไปสู่เป้าหมายที่กำหนดไปด้วยกัน