พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ

>>>>>วันที่ 15 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. พลเอก เฉลิมชัย สิทธิสาท องคมนตรี พร้อมด้วยคณะ ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา ณ โรงเรียนบ้านสาเมาะ โดยมีนายทศพล สวัสดิสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส นายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 หัวหน้าส่วนราชการ และผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมต้อนรับและรับฟังผลการดำเนินงานของโรงเรียนในโครงการกองทุนการศึกษา การรายงานแผน-ผลการพัฒนา และการจัดการตามแนวทาง ๓ เสาหลัก ๕ กลยุทธ์ ตลอดจนปัญหาข้อขัดข้องอื่นๆ

ภาพทั้งหมด : https://drive.google.com/drive/folders/1h2Vmtv-6giXsOf3sS6UputODxLWBuojW?usp=share_link