ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566

>>>>>วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะกรรมการตรวจเยี่ยม ลงพื้นที่ติดตาม ตรวจเยี่ยมสนามการแข่งขันทางวิชาการด้านคณิตศาสตร์และวิทยาศาสตร์ ระดับนานาชาติ ประจำปี พ.ศ. 2566 ณ สนามสอบ รร.อนุบาลระแงะ และสนามสอบห้องประชุมระแงะ โดยมีนักเรียนในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าสอบทั้งสิ้น 729 คน เพื่อเปิดโอกาสให้นักเรียนได้พัฒนาความสามารถทางวิชาการอย่างเต็มตามศักยภาพ  นำไปสู่การปรับปรุงและพัฒนาความสามมารถของผู้เรียน