โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา อำเภอจะแนะ และเจาะไอร้อง

>>>>>วันที่ 21 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางซากีนา แวยูโซ๊ะ ผอ.รร.บ้านมะรือโบออกฯ เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณ และการบริหารจัดการของสถานศึกษา เพื่อสร้างความเข้าใจให้แก่ผู้บริหารสถานศึกษาและผู้รับผิดชอบงาน การเงิน บัญชี และพัสดุ โรงเรียนในเขตพื้นที่อำเภอจะแนะและเจาะไอร้อง ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3