โครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณการบริหารจัดการ ให้กับครูที่รับผิดชอบด้านการเงิน

>>>>>วันที่ 22 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 09:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นางสาวฟาอีซะห์ ลีวาเมาะ ผอ.รร.บ้านนิบง รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาประสิทธิภาพ การบริหารงบประมาณการบริหารจัดการของสถานศึกษาประจำปีงบประมาณ 2566 ให้แก่ครูที่รับผิดชอบด้านการเงิน ของสถานศึกษาในสังกัด ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3