ประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน PA support team

>>>>>วันที่ 23 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2566 เวลา 13:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดการประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อน pa support team เพื่อเสริมสร้างและพัฒนากลุ่มผู้นำองค์ความรู้ สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคลของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3