ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอระแงะ ประจำเดือนมีนาคม

>>>>>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอระแงะ ประจำเดือนมีนาคม โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธานการประชุม เพื่อแจ้งข้อราชการ และลงนามความร่วมมือ MOU การขับเคลื่อนโครงการ To Be Number 1 ระดับอำเภอ ณ ห้องเทศบาลตำบลตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส