พบปะและให้โอวาทแก่พนักงานราชการบรรจุใหม่ ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 1 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  พบปะและให้โอวาทแก่พนักงานราชการบรรจุใหม่ ซึ่งได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพนักงานราชการ ครูผู้สอน ปฏิบัติหน้าที่ในสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้เน้นย้ำการทำงานเป็นทีม ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่โดยเต็มกำลังความสามารถด้วยอุดมคติ ด้วยความเข้มแข็งเสียสละ มีจิตอาสา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3