พิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์

>>>>>วันที่ 28 กุมภาพันธ์ มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา และนางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ชำนาญการพิเศษ ร่วมพิธีเปิดกิจกรรมการขับเคลื่อนการจัดการเรียนการสอนประวัติศาสตร์ ภูมิภาค : ภาคใต้ โดยมี ดร.เกศทิพย์ ศุภวานิช รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (กพฐ.) เป็นประธานในพิธีเปิด “มรดกอารยธรรม ลุ่มน้ำปัตตานี ศิวิไลซ์ล้ำค่า ลังกาสุกะ” ณ โรงเรียนเบญจมราชูทิศ จังหวัดปัตตานี

 

ภาพโดย : นายพงศ์สัณห์ อุ่นอก เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน สพป.ปัตตานี เขต 1