การประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128

>>>>>วันที่ 7 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 08:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเกียรติร่วมต้อนรับคณะกรรมการการประเมินคัดเลือกนักเรียนและสถานศึกษาเพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2565 รอบที่ 3 ณ ลานกิจกรรมและห้อง ชมรม TO BE NUMBER ONE โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมง มิตรภาพที่ 128 อ.เจาะไอร้อง จ.นราธิวาส