ประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1 / 2566

>>>>>วันที่ 8 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต ๓ พร้อมด้วยผู้อำนวยการกลุ่มทุกกลุ่ม และผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด เพื่อมอบนโยบายในการขับเคลื่อนการบริหารจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมระแงะ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3