พิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564

>>>>>วันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 15:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานในพิธีมอบหนังสือประวัติศาสตร์ชาติไทย ฉบับสมบูรณ์ ปี 2564 ให้กับประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อให้ประธานศูนย์เครือข่ายสถานศึกษานำหนังสือมาเผยแพร่ให้บุลคลากร ตลอดจนนักเรียนได้ศึกษาและสำนักถึงความเป็นไทย ความรักชาติและมีความกตัญญูต่อบรรพบุรุษไทย ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3