โครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานเปิดโครงการการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างและพัฒนาบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 กลุ่มผู้นำองค์ความรู้สู่การเปลี่ยนแปลงด้านการบริหารงานบุคคล (PA Support Team) ให้แก่ตัวแทนครู ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 โรงละ 1 คน ณ ห้องประชุมระแงะ สพป.นราธิวาส เขต 3