ประชุม PLC กลุ่มนิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา

>>>>>วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยคณะศึกษานิเทศก์ ประชุม PLC กลุ่ม นิเทศติดตามและประเมินผลการจัดการศึกษา ณ ห้องประชุมสำรอง 2 สพป.นราธิวาส เขต 3