ประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ STEM Education

>>>>>วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานประชุมคณะกรรมการพิจารณาโรงเรียนเพื่อรับการสนับสนุนงบประมาณ โครงการ STEM Education กับการพัฒนาคุณภาพผู้เรียน ในศตวรรษที่ 21 ประจำปีงบประมาณ 2566 ณ ห้องประชุมผู้อำนวยการ สพป.นราธิวาส เขต 3