มอบเกียรติบัตรตัวแทนอำเภอระแงะ ในการจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70

>>>>>วันที่ 13 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 15:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบเกียรติบัตร ให้แก่โรงเรียนระแงะ ซึ่งเป็นตัวแทนอำเภอระแงะในการจัดนิทรรศการ งานศิลปหัตถกรรม ระดับชาติ ครั้งที่ 70 ปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 18-21 มกราคม 2566 ที่ผ่านมา ณ สพป.นราธิวาส เขต 3