ประชุมคณะกรรมการ สกสค.จังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม

>>>>>วันที่ 21 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นามผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ.2566 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา จังหวัดนราธิวาส ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดนราธิวาส

ภาพโดย : เครือข่ายประชาสัมพันธ์