สัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี

>>>>>>วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้คณะกรรมการสอบสัมภาษณ์การคัดเลือกนักเรียนในพระราชานุเคราะห์ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้ารับราชการูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่ง ครูผู้ช่วย โดยมีนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมฯ นายซุลกิฟลีย์ กะนา ผอ.รร.อนุบาลระแงะ และนายมหามะสักรี ยูนัน ผอ.รร.บ้านปารี เป็นคณะกรมการสอบสัมภาษณ์ ณ ห้องประชุมสำรอง 1 สพป.นราธิวาส เขต 3