ประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนสร้างสุข สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 28 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 14:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารโครงการกองทุนสร้างสุข สพป.นราธิวาส เขต 3 เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานส่งเสริมการจัดสวัสดิการให้บุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 และสรุปผลการขับเคลื่อนโครงการ ณ ห้องผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3