คณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 1

>>>>>วันที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3  เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการบริหารวงเงินเลื่อนเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาครั้งที่ 1 (1 เมษายน 2566) ระดับเขตพื้นที่การศึกษา เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์การเลื่อนเงินเดือนของ ก.ค.ศ. และเป็นประโยชน์ต่อทางราชการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3