ประชาสัมพันธ์การจัดกิจกรรมวันรวมน้ำใจสู่กาชาดและการแถลงข่าว