คณะกรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ 2566

>>>>>วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 10:00 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายสมเกียรติ หนูแก้ว ผู้อำนวยการกลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา พร้อมด้วยคณะ กรรมการเพื่อพิจารณาคัดเลือกนักเรียนเข้าร่วมโครงการโรงเรียนประชารัฐฯ 2566 ณ โรงเรียนบ้านกาเด็ง โรงเรียนบ้านบูเก๊ะตาโมงฯ และโรงเรียนบ้านไอร์โซ