การประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการ

>>>>>วันที่ 12 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธาน การประชุมขับเคลื่อนตัวชี้วัดผลลัพธ์ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการของ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3