คณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566

>>>>>วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่มนิเทศฯ และศึกษานิเทศก์ ร่วมประชุมคณะกรรมการคัดเลือกผู้สมควรได้รับรางวัลของคุรุสภา ประจำปี 2566 ระดับจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 1/2566 โดยมี ดร.ชาร์รีฟท์ สือนิ ศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธาน ณ ห้องประชุมบุหงาตันหยง (ชั้น 2) สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนราธิวาส