ประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน

>>>>>วันที่ 19 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองย้ายข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ตำแหน่งครูผู้สอน ครั้งที่ 1/2566 เพื่อให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่ ก.ค.ศ.กำหนด โดยมีผู้ยื่นความประสงค์ย้ายทั้งสิ้น 98 ราย มีตำแหน่งว่างที่สามารถให้พิจารณารับย้าย 47 อัตรา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3