ประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566

>>>>>วันที่ 25 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรมการจังหวัดนราธิวาส ประจำเดือนเมษายน พ.ศ.2566 ณ ห้องประชุมพระนราภิบาล ชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส โดยนายสนั่น พงษ์อักษร ผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส เป็นประธานการประชุมชี้แจงข้อราชการและดำเนินการตามระเบียบวาระ