“6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร”

>>>>>วันที่ 26 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายลุกมาณ์ ดือราอิง ผอ.กลุ่มอำนวยการ และนายสมเกียรติ หนูแก้ว ผอ.กลุ่มส่งเสริมการจัดการศึกษา ร่วมประชุมแต่งตั้งคณะกรรมการดำเนินโครงการ กิจกรรม “6 สัปดาห์ประชาธิปไตย รณรงค์เลือกตั้งสมาชิก สภาผู้แทนราษฎร” เพื่อให้ครูและนักเรียน นักศึกษามีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการปกครองระบบประชาธิปไตยโดยมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข รวมทั้งขั้นตอนในการเลือกตั้งสมาชิกผู้แทนราษฎร ณ ห้องประชุมหลวงปริวรรตรวิตร ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดนราธิวาส

 

ภาพโดย : นายซูฮุดี สรีแมง เจ้าหน้าที่ธุรการ ศธจ.นธ.