ประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน สกสค.จังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2566

>>>>>วันที่ 28 เมษายน พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นามผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาจังหวัดนราธิวาส ครั้งที่ 4/2566 ทั้งนี้เพื่อพิจารณาและรับทราบแนวทางการขับเคลื่อนการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา ตามระเบียบวาระการประชุม ณ ห้องประชุม สกสค.จังหวัดนราธิวาส