กิจกรรมจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ เนื่องในวันฉัตรมงคล

>>>>วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยบุคลากร สพป.นราธิวาส เขต 3 เข้าร่วมกิจกรรมจิตอาสา “เราทำความดี ด้วยหัวใจ” เนื่องในวันปฐมบรมราชาภิเษกพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10 (วันฉัตรมงคล) ณ โรงเรียนวัดตันติการาม มิตรภาพที่ 109 ต.ตันหยงลิมอ อ.ระแงะ จ.นราธิวาส