การประชุมผู้บริหารสถานศึกษา ในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2/2566

>>>>วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 8:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมผู้บริหารสถานศึกษาในสังกัด สพป.นราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 2/2566 โดยมีว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ผู้บริหารสถานศึกษา และรองผู้บริหารสถานศึกษา ร่วมประชุมเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน ปีการศึกษา 2566 ขับเคลื่อนนโยบายของกระทรวงศึกษาธิการ และนโยบายของสำนักงานเขตพื้นที่ฯ ในการยกระดับคุณภาพการศึกษา ทั้งนี้นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ได้มอบเกียรติบัตรเพื่อยกย่องเชิดชูเกียรติให้กับโรงเรียนที่มีผลการพัฒนาคุณภาพการศึกษา O-Net I-Net และมอบเกียรติบัตรให้รองผู้บริหารสถานศึกษที่ผ่านการประเมินสัมฤทธิผลในการปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสถานศึกษา ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3
ภาพเพิ่มเติม : https://www.facebook.com/media/set/?vanity=narathiwatedu3&set=a.690080622922879