ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ

>>>>วันที่ 8 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 09:30 น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายวิชัย จันทร์ส่อง รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีเปิดโครงการหนึ่งโรงเรียนหนึ่งครูอนามัย สร้างเด็กไทยรอบรู้สุขภาพ โดยมีนายภูธร จันทะหงษ์ ปุณยจรัสธำรง ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน เป็นประธานในพิธี เพื่อพัฒนาศักยภาพเด็กไทยด้านสาธารณสุข สุขภาพกายแข็งแรง จิตใจดี ภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดีและปลอดภัย เอื้อต่อการเรียนรู้ โดยมีกลุ่มเป้าหมาย เพื่อพัฒนาครูผู้สอนในระดับมัธยมศึกษาทั่วประเทศ ณ ห้องประชุม ชั้น 2 อาคาร 1 โรงเรียนนราสิกขาลัย อ.เมือง จ.นราธิวาส