ประชุมหัวหน้าส่วนราชการอำเภอระแงะ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566

>>>>>วันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้นายซุลกิฟลีย์ กะนา ผอ.รร.อนุบาลระแงะ รักษาราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการ ประจำเดือนพฤษภาคม 2566 โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน การประชุมเพื่อชี้แจงข้อราชการที่สำคัญตามนโยบายของรัฐบาล กระทรวงต่างๆ และท่านผู้ว่าราชการจังหวัดนราธิวาส ณ ห้องประชุมสุพรรณมาลา ชั้น 2 ตึกอุบัติเหตุและฉุกเฉิน โรงพยาบาลระแงะ