ร่วมแสดงความยินดีกับนางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สพป.นนทบุรี เขต 1

>>>>>วันที่ 16 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ดร.นิยอ บาฮา ผอ.กลุ่นนิเทศติดตามฯ รักษาราชการแทน สพป.นราธิวาส เขต 3 จัดกิจกรรม แสดงความยินดีกับนางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ ชำนาญการ เนื่องในโอกาสย้ายไปปฏิบัติราชการ ณ สพป.นนทบุรี เขต 1 พร้อมมอบของที่ระลึก และกล่าวแสดงความรู้สึก ยินดี ที่ได้ร่วมงานกันมากันอย่างยาวนาน ในโอกาสนี้ขอให้ นางสาววรนาฎ สุคนธรัตน์ ศึกษานิเทศก์ มีความเจริญรุ่งเรือง และ ประสบความสำเร็จยิ่งๆขึ้นไปในอนาคต