กิจกรรม “กันเอง ยามเช้า ชาวระแงะ” ณ สพป.นราธิวาส เขต 3

>>>>>วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 7:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นเจ้าภาพร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย อำเภอระแงะ ในการจัดกิจกรรม “กันเอง ยามเช้า ชาวระแงะ” โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน พบปะพูดคุยหารือข้อราชการ กระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างกัน และแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารในการขับเคลื่อนภารกิจ ณ สพป.นราธิวาส เขต 3