พิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7

>>>>วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:00น. ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมพิธีลงนามการบันทึกข้อตกลง (MOU) การปฏิบัติงาน ในตำแหน่ง รองผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา ในเขตตรวจราชการที่ 7 (cluster 7) ประกอบด้วย จังหวัดนราธิวาส จังหวัดปัตตานี และจังหวัดยะลา โดยมีนายนิตย์ พรหมประสิทธิ์ ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 1 ประธานการลงนามข้อตกลง ณ ห้องประชุมเฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี สพป.นราธิวาส เขต 1