กิจกรรมเยี่ยมวัดทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน)

>>>>>วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 ร่วมกิจกรรมเยี่ยมวัดทำบุญเนื่องในวันธรรมสวนะ ประจำเดือนพฤษภาคม ปี พ.ศ.2566 โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ เป็นประธาน มีหัวหน้าส่วนราชการ นักเรียน และชุมชน เข้าร่วมกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้พุทธศาสนิกชน ได้ทำบุญสมาทานศีล ฟังพระธรรมเทศนา เจริญจิตภาวนา สืบสานวัฒนธรรมอันดีงาม ณ วัดชลธาราวาส (วัดร่อน) ตำบลตันหยงมัส อำเภอระแงะ จังหวัดนราธิวาส