ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ รร.วัดร่อน

>>>>>วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 10:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ตรวจเยี่ยม ติดตามการเปิดภาคเรียนที่ 1/2566 ณ รร.วัดร่อน ต.ตันหยงมัส อ.ระแงะ จ.นราธิวาส ทั้งนี้เพื่อขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา โดยมีนายวิมุตติ อำนักมณี นายอำเภอระแงะ ร่วมตรวจเยี่ยมและพบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน