ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง.ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(1) ติดตามการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวของราษฎรในพื้นที่บ้านร่อน

>>>>>วันที่ 19 พฤษภาคม พ.ศ.2565 เวลา 11:15น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ว่าที่ ร.ต.ชนาธิป ผลวาวแวว รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 รักษราชการแทน ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ ร่วมให้การต้อนรับ พล.ต.ไพศาล หนูสังข์ รอง.ผอ.รมน.ภาค 4 สน.(1) และคณะฯ ในโอกาสเดินทางตรวจเยี่ยมและติดตามการดำเนินกิจกรรมปลูกผักสวนครัวของราษฎรในพื้นที่บ้านร่อน หมู่ที่ 2 (ปลักใหญ่) ตามโครงการ ระแงะ มีดี มีสุข ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง เพื่อบริโภคในครัวเรือน โดยมีประชาชนในพื้นที่ จำนวน 50 ครัวเรือน เข้าร่วมโครงการ