เตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา

>>>>>วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 11:00น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 เป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินสัมฤทธิผลการปฏิบัติงานในตำแหน่ง ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 ครั้งที่ 1 ตามองค์ประกอบและตัวชี้วัดการประเมินฯ จากผลการดำเนินงานระยะเวลา 6 เดือน ที่ผ่านมา เพื่อรายงานผลการบริหารงานและการปฏิบัติงานตามภารกิจของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาให้สอดคล้องกับนโยบายกระทรวงศึกษาธิการ ณ ห้องประชุมจะแนะ สพป.นราธิวาส เขต 3