Moe Safety Center สพป.นราธิวาส เขต 3 ลงพื้นที่เยี่ยนนักเรียนโรงเรียนบ้านสิโป

>>>>>วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 13:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วย ว่าที่ ร.ต.หญิง ชนาธิป ผลวาวแวว นายวิชัย จันทร์ส่อง นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 และคณะ MOE Safety Center ลงพื้นที่เยี่ยมบ้านนักเรียนโรงเรียนบ้านสิโป ซึ่งประสบอุบัติเหตุต้นไม้ล้มทับ ทำให้เกิดอาการบาดเจ็บในช่วงก่อนเปิดภาคเรียน ทั้งนี้ได้มอบเงินช่วยเหลือเยียวยาเบื้องต้นให้กับทางครอบครัวนักเรียน  และได้พบปะผู้บริหารสถานศึกษา ครูและนักเรียน พร้อมเน้นย้ำการขับเคลื่อนจุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่ฯด้วย ขอขอบคุณผู้บริหารสถานศึกษและคณะครู ที่อำนวยความสะดวกในการเดินทางไปบ้านนักเรียน