นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอน รร.บ้านจูโวะ รร.ราชประสงค์ รร.ราชพัฒนา รร.บ้านตาโงะ รร.บ้านมะรือโบออกฯ

>>>>>วันที่ 26 พฤษภาคม พ.ศ.2566 เวลา 9:30น. นางสุภิญญา วงษ์นาม ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 มอบหมายให้ นายพนม ธุระนนท์ รอง ผอ.สพป.นราธิวาส เขต 3 พร้อมด้วยศึกษานิเทศก์ ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยม นิเทศ ติดตามการจัดการเรียนการสอนในภาคเรียนที่ 1/2566 ของรร.บ้านจูโวะ รร.ราชประสงค์ รร.ราชพัฒนา รร.บ้านตาโงะ รร.บ้านมะรือโบออกฯ ในการนี้ได้พบปะคณะครู และนักเรียน เพื่อสอบถามปัญหาในการจัดการเรียนการสอน และเน้นย้ำการขับเคลื่อนจุดเน้นทั้ง 5 จุดเน้นของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานราธิวาส เขต 3 เพื่อพัฒนาคุณภาพผู้เรียนต่อไป